Агентство з розвитку вексельного ринку
Громадська організація

Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена вшануванню пам’яті князя Київського Володимира Великого “Модернізація України: проблеми та технології успішності”

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Міжнародна Кадрова Академія
Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України
Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена вшануванню пам’яті князя Київського Володимира Великого
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УСПІШНОСТІ
(питання економіки, права, соціології, освіти і культури)
12 листопада 2015 року, м. Київ

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корпус № 24 (Міжнародний інформаційно-бібліотечний центр)
Робочі мови конференції: українська, російська, початок роботи конференції о 1000
Реєстрація учасників конференції з 900 до 950, у корпусі № 24.
Робочі мови конференції: українська, російська

Основні тематичні напрямки конференції

 • Культурна ідентифікація та її державотворчий потенціал
 • Трансформація громадянського суспільства України в сучасних умовах
 • Сучасні інформаційні технології як рушійна сила та запорука успіху модернізації економіки та суспільства України
 • Діалог церкви та суспільства в умовах політичної трансформації України
 • Шляхи досягнення успішності українського суспільства та держави
 • Основні напрями модернізації публічного врядування в аспекті європейської інтеграції України
 • Стан, проблеми, перспективи державно-управлінських реформ в Україні
 • Адміністративно-правові проблеми управління у сфері господарювання в умовах ринкової економіки
 • Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційних процесів
 • Сталий розвиток держави, регіонів, підприємств: управління, технології, моделі
 • Забезпечення стабільності фінансової системи як основи сталого економічного розвитку
 • Інвестиції як основа фундаментального суспільного відтворення
 • Активізація інноваційної діяльності як найбільш ефективного шляху підвищення конкурентоспроможності країни та її розвитку
 • Багатомірність культурно-мовного простору: виклики державності
 • Перспективні напрями розвитку національної освіти у ХХІ столітті
 • Локальний патріотизм і глобальне суспільство
 • Людина віртуальна: нові обрії ХХІ століття

За матеріалами конференції планується видання збірника.