Агентство з розвитку вексельного ринку
Громадська організація

Корпоративна етика

Дві речі наповнюють душу завжди новим
і все більш сильним подивом і благоговінням,
чим частіше і довше ми розмірковуємо про них –
це зоряне небо наді мною і моральний закон в мені.

Імануіл Кант

 • Агентство будує свою діяльність на принципах визнання верховенства права в усіх областях суспільно-економічного життя;
 • Агентство будує взаємини зі своїми співробітниками (членами Агентства, учасниками проектів та адміністративним персоналом) на принципах дотримання прав людини та гідності, створення рівних можливостей для співробітників;
 • Агентство будує діалог і взаємини з громадськими організаціями, професійними асоціаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах відкритості, партнерства та співробітництва;
 • Агентство будує взаємини з партнерами на принципах чесності, об’єктивності і сумлінності;
 • Агентство будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції при неухильному дотриманні норм і правил ділової етики;
 • Агентство повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за впровадження власних ініціатив щодо вексельного обігу і розглядає свою діяльність у сфері розвитку вексельного ринку як невід’ємну частину успішного розвитку фінансової системи та життєдіяльності країни і обов’язкову умову для досягнення своїх стратегічних цілей.

Взаємовідносини співробітників та Агентства

Співробітники будують свої взаємовідносини з Агентством на принципах:

 • лояльності до компанії;
 • сумлінного дотримання та виконання принципів діяльності, визначених в установчих та внутрішніх документах Агентства, положень, регламентів;

Співробітники компанії – основа репутації. Тому вони повинні усвідомлювати, що будь-які неетичні або неправомірні дії, скоєні на робочому місці чи у вільний час, можуть завдати шкоди репутації Агентства.

Взаємовідносини між співробітниками Агентства

Взаємовідносини між співробітниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, будуються на принципах:

 • взаємної поваги та допомоги;
 • відкритості та доброзичливості;
 • командної роботи та орієнтації на співпрацю.

Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного є неприпустимими!

Взаємовідносини між керівниками і підлеглими

Взаємини керівників з підлеглими будуються на принципах:

 • відкритості керівництва по відношенню до співробітників;
 • надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання їхніх обов'язків;
 • підтримки ініціативності підлеглих;
 • розуміння специфіки роботи підлеглих і розподілу відповідальності за результати їх роботи;
 • неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих;
 • відсутності суб'єктивізму

Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах

 • поваги, дисципліни і дотримання субординації;
 • сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов’язків, так і інших завдань керівництва, які не описані в посадових інструкціях, але безпосередньо відносяться до сфери і специфіки діяльності підрозділу Агентства.

Ввічливість, комунікабельність і здатність розуміти один одного є невід’ємною частиною щоденної роботи. Безумовно, кожен з нас професіонал у своїй справі, але цього недостатньо, щоб відповідати всім вимогам.

Командна робота

Що таке Агентство? Агентство – команда людей, яка діє, як єдине ціле!

У нас працюють дуже різні люди: за характером, професіями, віком і багатьом іншим особливостям. Проте, всі вони пам’ятають головний для нас принцип взаєморозуміння в сім’ї. Для того, щоб зрозуміти цей принцип, варто згадати свою сім’ю та сім’ї знайомих. Родина – це відмінний приклад злагодженої команди, де її члени розуміють один одного, допомагають один одному, завжди готові підтримати у скрутну хвилину.

Навчання та професійний розвиток

У нашому Агентстві навчанню і професійному розвитку приділяється особливе місце. Виходячи з нашої глобальної мети, ми можемо дозволити собі тільки фахівців, а кращими не народжуються, кращими стають! Ми приділяємо значну увагу цьому аспекту. Вважаємо, що навіть найкращі співробітники мають постійно самовдосконалюватися.

У нас в Агентстві відпрацьована багатогранна система навчання і розвитку співробітників. Основна ідея: допомогти співробітникам вдосконалювати свої знання та навички. Адже, якщо людина сама не хоче професійно розвиватися, всі зусилля Агентства будуть малоефективними. Саме тому ми намагаємося зібрати команду фанатів своєї справи –людей, яким подобається їхня робота.

Ініціатива

Щоб чогось досягти, цього потрібно захотіти і почати діяти, тобто іншими словами проявити ініціативу. Тому самостійна ініціатива зробити корисне для Агентства вітається та всіляко заохочується.

Це стосується всіх: як молодих фахівців, що тільки почали кар’єру, так і вже досвідчених керівників – Правління Агентства, Голів Проектів та Комітетів, членів Експертної Ради. Кар’єру в нашій компанії зроблять лише ті люди, які будуть постійно проявляти ініціативу, діяти і досягати видатних результатів!

Інноваційність, гнучкість

Інновації – це те, що рухає нас вперед. Усі великі компанії сьогодні розробляють нові технології та інновації, щоб у майбутньому утримувати лідерство і, можливо, стати ще сильнішими.

У нашому Агентстві інноваціям відводиться особливе місце, ми намагаємося не просто слідувати новим технологіям і тенденціям на ринку, але і розробляємо власні, ведемо постійні експерименти та накопичуємо досвід.

За інновації відповідають керівники, але приймати участь в процесі повинні всі співробітники Агентства. Кожен може вже сьогодні поліпшити непомітну дрібницю в одному процесі і вже завтра отримувати від цього користь. Можливо, почати розробку нового проекту, який принесе прибуток через 5 років. Головне, щоб цей процес був безперервним і всеосяжним.

Повага, престиж, благополуччя – це результати роботи. Наша мета – це максимальне використання своїх сил і можливостей, заради досягнення найкращого результату.