Агентство з розвитку вексельного ринку
Громадська організація

Участь в проектах

Агентство запрошує до співпраці в роботі над Проектами Агентства всіх зацікавлених, як фізичних осіб (членів Агентства), так і юридичних осіб (Партнерів Агентства) - учасників фінансового ринку, асоціації, державні та міжнародні організації та установи, саморегулюючі організації та інші організації, що мають вплив або є учасниками вексельного обігу чи суміжних сфер діяльності, а також профільних експертів, консультантів, фахівців, що мають спеціалізовані знання та належний професійний рівень .

Результати діяльності Агентства (Проекти) будуть запропоновані для впровадження, використання в роботі регуляторам вексельного ринку - НБУ, НКЦПФР та АПУ, Уряду, Міністерствам, учасникам фондового ринку, державним установам, а також безпосередньо - Партнерам Агентства.

Проект Напрямок
Приведення перекладу Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі до норм відповідної Женевської Конвенції 1930 р. Законодавство.
Національне законодавство: Закон України про обіг векселів. Законодавство.
Національне законодавство: внесення змін до Податкового Кодексу, законодавчих актів, які включають оподаткування операцій з векселями, а саме, Закон України про цінні папери та фондовий ринок, Закон про банки та банківську діяльність і т.д. Законодавство.
Оподаткування вексельного обігу та операцій з векселями.
Нотаріат. Доступ до інформації щодо протестованих векселів та вчинених виконавчих написів. Стягнення заборгованості за векселями.
Відповідальність за несплату векселя.
Виконавча служба. Стягнення заборгованості з боржників за векселем. Стягнення заборгованості за векселями.
Відповідальність за несплату векселя.
Судова практика. Стягнення заборгованості з боржників за векселем. Стягнення заборгованості за векселями.
Відповідальність за несплату векселя.
Захист прав кредитора. Стягнення заборгованості за векселями.
Відповідальність за несплату векселя.
Податкові векселі. Розвиток вексельного інструментарію.
Оподаткування вексельного обігу та операцій з векселями.
Банківські векселі. Вдосконалення нормативних документів щодо регулювання операцій банків з векселями. Розвиток вексельного інструментарію.
Розробка методики оцінки вартості векселя. Методологія вексельного обігу.
Звітність. Методологія вексельного обігу.
Оподаткування вексельного обігу та операцій з векселями.
Професійна експертиза векселів. Методологія вексельного обігу.
Фінансовий моніторинг операцій з векселями. Фінансовий моніторинг.
Біржова торгівля векселями. Державне регулювання та інновації.
Єдина державна інформаційна система обігу векселів. Державне регулювання та інновації.
Електронний обіг векселів. Державне регулювання та інновації.
Поширення позитивного досвіду роботи з векселями серед учасників секторальних ринків економіки України. Популяризація вексельного обігу в Україні. Впровадження спільних з міжнародними організаціями програм з використанням векселів щодо підтримки малого та середнього бізнесу.
Навчання адвокатів. Підвищення рівня знань про вексельний обіг. Навчальні програми.
Навчання фахівців банківського сектору. Підвищення рівня знань про вексельний обіг. Навчальні програми.
Навчання фахівців фондового ринку. Підвищення рівня знань про вексельний обіг. Навчальні програми.
Навчання учасників вексельного обігу (бізнесу). Підвищення рівня знань про вексельний обіг. Навчальні програми.
Розвиток навчальних програм ВНЗ. Підвищення рівня знань про вексельний обіг. Навчальні програми.

ПРОЕКТИ ГО “АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ” 2015-2017рр (927.84 Kb)